Piešťany jsou zajímavé už názvem. Etymologové původ názvu Pescan hledají ve slově písek. Historice lázeňského města Piešťany sahá do daleké minulosti, do dob pravěku.

Existenci termálních pramenů potvrzuje několik archeologických nálezů, mezi jeden z nejznámějších určitě patří plastika ženy vyřezaná z mamutího klu s příznačným názvem Moravianská Venuše. Jedna z nejkrásnějších písemných zmínek o tomto lázeňském městě pochází z roku 1642, kdy Adam Trajan z Benešova vzpomíná ve své oslavné básni na kouzlo termálních vod.

Začátkem 19. století se začaly budovat první zděné lázeňské budovy, jejichž stavba se táhla celým 19. stoletím. Největší rozmach zažily lázně po roce 1889, kdy si je pronajala rodina Winterových. Tato rodina později změnila lázně v podnik mezinárodního významu a město Piešťany se stává známým lázeňským městem. V tomto období vzniká i symbol lázní – osoba lámající berle, takzvaný lamač berlí. Tento symbol mají lázně dodnes.