Termální lázně jsou hlavním balneoterapeutickým prostředkem, protože využívají hydrouhličitanovo-vápenato-horečnatou léčivou vodu, která dosahuje 38°C. Mohou se zde léčit stavy po úrazech a operacích, silné záněty kloubů, páteře, operace meziobratlové ploténky.

Dále se zde léčí vážné degenerativní choroby pohybové soustavy, nervové choroby, stavy po dětské obrně, nervově-svalová onemocnění, parézy cívního původu, hemiparézy, chabé obrny. Dá se zde léčit i Parkinsonova choroba, ale také některé nemoci z povolání. V rámci léčby se poskytuje i množství vodoléčebných procedur, masáží, elektroléčebných procedur, parafínové zábaly, plynové injekce, manipulační léčba atd.